Now showing items 1-1 of 1

  • Programování CNC strojů pro výrobu součástí typu hřídel. 

    Klazar, Martin
    Dané téma se věnuje výrobě hřídelových součástí na CNC soustruhu. V úvodu jsou rozděleny hřídele do základních skupin. Dále pak možnosti upínání nástrojů a polotovarů na stroje, hlavní části používaných CNC kódů a jejich příklady.