Now showing items 1-1 of 1

  • Kostra polygonálního modelu 

    Borek, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá extrakcí kostry z modelu třírozměrného tělesa. Z existujících metod byla vybrána extrakce kostry pomocí os lokální válcové symetrie (ROSA - rotational symmetry axis), která je velmi odolná ...