Now showing items 1-3 of 3

 • Návrh ložisek turbodmychadla pro nízkoviskózní oleje 

  Plánka, Jakub
  První část této diplomové práce obsahuje charakteristiku kluzných ložisek, jejich funkci a způsoby mazání. Dále popisuje chování rotoru turbodmychadla a jevy doprovázející pohyb rotoru. V další části se zabývá výpočtovými ...
 • Návrh magnetického ložiska pro elektrický stroj 

  Rúra, Dávid
  Súčasný trend vývoja vysoko-otáčkových strojov otvára ďalšie oblasti bádania. Jednou z nich sú aj magnetické ložiská. Tradičný prístup uchytenia rotora sa stáva u týchto typov strojov prekážkou a limitujúcim parametrov ...
 • Seismická analýza čerpadla 200-QHD 

  Čapičík, Martin
  Cieľom tejto práce je dynamická analýza hriadeľu podávacieho čerpadla QHD-200. V úvode práce uvádzame základné rovnice používané všeobecne v dynamike a možné metódy ich riešenia. Ďalej sa sústreďujeme na špecifiká dynamiky ...