Now showing items 1-1 of 1

  • Nové metody dokončování rovinných ploch 

    Šupa, Jan
    Tato odborná rešerše se zabývá moderními technologiemi dokončování rovinných ploch, jejich výhodami a nevýhodami, vlivy na výslednou přesnost a jakost povrchu, jejich vzájemným porovnáním a doporučením pro praxi.