Now showing items 1-3 of 3

 • Aerodynamický návrh posledního stupně parní turbíny 

  Jeřábek, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá výpočtem nízkotlaké části vícetělesové parní turbíny s dvěma neregulovanými odběry dle zadání, aerodynamickým výpočtem posledních dvou stupňů turbíny a volbou operačního rozsahu s ohledem na ...
 • Jednostupňová parní turbína 

  Susna, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem protitlakové jednostupňové parní turbíny. Tato turbína je navržena pro zpracování technologické páry v chemickém závodě. Cílem práce je navrhnout turbínu využívající co nejvíce energie ...
 • Kondenzační parní turbina 25 MW 

  Mašek, Martin
  Diplomová práce se zabývá návrhem a výpočtem jednotělesové kondenzační parní turbíny o výkonu 25 MW s odběry páry pro papírenský průmysl. Práce se zaměřuje na výpočet tepelné bilance turbíny se dvěma technologickými odběry ...