Now showing items 1-17 of 17

 • Anotace ve WYSIWYG textových editorech 

  Loukota, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem oprav a vylepšení dostupného editoru anotací a jejich implementací. Editor anotací pro WYSIWYG textové editory je napsán v jazyce JavaScript a vyvíjen v prostředí editoru TinyMCE. ...
 • Anotační doplněk pro Internet Explorer 

  Pěnkava, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou rozšíření prohlížeče Internet Explorer pro vytváření anotací. Je v ní popsán návrh rozšíření a následná implementace řešení. Dále obsahuje vyhodnocení ostatních použitelných technologií pro ...
 • Anotační doplněk pro Operu 

  Cudrák, Miloš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací doplňku do webového prohlížeče Opera, který umožňuje vytvářet a ukládat jednoduché, nestrukturované anotace. Analyzuje způsoby tvorby doplňků do webového prohlížeče Opera a ...
 • Balíček modulů pro tvorbu webových aplikací pomocí PHP 

  Rybák, Aleš
  Balíček modulů pro tvorbu webových aplikací pomocí PHP je projekt zaměřený na usnadnění a zvýšení efektivnosti práce programátora při vývoji webových aplikací s~využitím skriptovacího jazyka PHP v~návaznosti na projekt ...
 • Editor anotací pro WYSIWYG textové editory napsané v jazyce JavaScript 

  Kleban, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou možností tvorby rozšíření pro WYSIWYG textové editory napsané v jazyce JavaScript (TinyMCE, CKEditor, NicEdit, jWYSIWYG) a popisuje návrh editoru anotací jako rozšíření pro zvolené editory. ...
 • Formáty obrazových dat 

  Wolanský, David
  Tato práce se zabývá podrobnou analýzou grafického formátu GIF. Dělí se na dvě základní části, teoretickou a praktickou. Teoretická část zahrnuje důkladný rozbor interní strukturu souboru, tj. popis jednotlivých typů bloků, ...
 • Komponenty webových aplikací v PHP s transparentní vazbou na data 

  Loukota, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem a implementací rozšíření zvoleného rámce pro tvorbu webových aplikací v jazyce PHP o definici šablon stránek v XML s možností implementace vlastních rozšiřujících značek v PHP. Rámce ...
 • Obnova bývalého Okresního soudu ve Zlíně 

  Gebhardt, Tomáš
  Tématem bakalářské práce je Budova bývalého soudu ve Zlíně. Druhý nejstarší objekt ve městě se nachází v centru na nároží parku, na křižovatce ulic Bartošova a Soudní. Ocitá se nejen v centru samotného města, ale především ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stávající výroby elekrické energie z obnovitelných zdrojů za účelem zisku 

  Vochtová, Michaela
  Diplomová práce se zabývá rozšířením stávající výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie. Práce navrhuje a popisuje stavební a technické úpravy, kterými docílí zvýšení výroby a také zisku. Veškeré analýzy a ...
 • Podpora přípravku FITkit v prostředí Visual Studio Code 

  Chaloupka, Jan
  Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace rozšíření do editoru Visual Studio Code, které umožní správu, editaci, překlad a simulaci FITkit projektů a jejich následné naprogramování do přípravku FITkit bez nutnosti ...
 • Překlad podmnožiny jazyka PHP do C++ 

  Nechutný, Stanislav
  Tato práce se zaměřuje na návrh a tvorbu nástroje pro automatizovaný překlad funkcí napsaných v podmnožině jazyka PHP do C++. Vygenerovaný zdrojový kód je možno zkompilovat jako rozšíření PHP a zavést stejným způsobem jako ...
 • Rastrová analýza pro GIS nástroj ArcGIS 

  Hupšil, Radim
  Práce se zabývá studiem geografického informačního systému ArcGIS. Zaměřuje se zejména na možnosti jeho rozšíření vlastními nadstavbami a způsob jejich programování. Dále jsou vysvětleny některé základní nástroje rastrové ...
 • Rozšiřující modul platformy 3D Slicer pro segmentaci tomografických obrazů 

  Chalupa, Daniel
  Tato práce pojednává o využití strojového učení při úlohách klasifikace medicínských obrazů. Obsahuje literární rešerši pojednávající o klasických a moderních metodách segmentace obrazů. Hlavním cílem práce je navržení a ...
 • Rozšíření vývojové platformy Unity pro vizuální programování 

  Horký, Lukáš
  Cílem diplomové práce je tvorba rozšíření pro vývojovou platformu Unity, které umožní tvorbu počítačových her od návrhu herní logiky po samotné programování scén na vizuální úrovni. Rozšíření pak tvoří abstraktní vrstvu ...
 • Rozšíření webového prohlížeče pro analýzu stránek 

  Navrátil, Rostislav
  Cílem téhle práce je vytvořit rozšiřující modul webové prohlížeče se zaměřením na technologií WebExtensions. Rozšiřující modul umožní uživateli odeslat detaily o aktuálně zobrazené webové stránce a jejím textovém obsahu ...
 • Sketchup jako nástroj pro návrh nábytku 

  Matěj, Aleš
  Cílem této práce je seznámení se s aplikací SketchUp, postupy návrhu nábytku z prefabrikovaných desek a navžení i implementace nástrojů pro zefektivnění těchto procesů. Nástroje jsou ve formě rozšíření pro SketchUp a ...
 • Zesílení silničního mostu 

  Neděla, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí silničního mostu o dvou prostých polích přes řeku Olši v Třinci. Rekonstrukce mostní konstrukce je navržena ve dvou variantách, pro které je proveden návrh a posouzení nosné konstrukce ...