Now showing items 1-6 of 6

 • Podnikatelský plán na rozšíření malé firmy 

  Střalková, Andrea
  Diplomová práce analyzuje problémy, které souvisejí s tvorbou podnikatelského plánu. Obsahuje analýzu firmy a návrh podnikatelského plánu, jehož součástí jsou organizační, marketingový a finanční plán, které budou aplikovány ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kučera, Aleš
  Diplomová práce se zabývá návrhem podnikatelského záměru, který bude využit pro zhotovení investičního projektu pro společnost SQS spol. s.r.o. Teoretická část práce se zaměřuje na teorii spjatou s podnikatelským plánem a ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Štěrbáček, Luděk
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru na rozšířením stávajícího podnikání. Podnikatelský záměr je postaven na teoretických základech, dále analyzuje současný stav firmy a na základě této analýzy je ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření stolařské firmy 

  Pospíšilová, Šárka
  Diplomová práce se zabývá problematikou podnikání a jeho úspěšnosti. Akcent je zaměřen na analýzu stávajícího podnikání subjektu truhlářství Antonín Hála - HAANT. K provedení analýzy jsou použity analýzy vnitřního i oborového ...
 • Podnikatelský záměr na rozšíření firmy Kornfeil s.r.o. 

  Herůfek, Michal
  Bakalářská práce analyzuje otázku rozšíření a rozvoje sledované firmy. Obsahuje teoretické poznatky z oblasti podnikatelského záměru, analýzu současného stavu společnosti a návrh na rozšíření podnikání ve společnosti.
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Štěpánková, Tereza
  Bakalářská práce se zabývá společností WHEELTAINER, která sídlí ve Francii. Podnik je zaměřen na silniční kontejnerovou dopravu. V místě, kde společnost sídlí, je již velmi známá a dala by se tedy rozšířit. V mé práci je ...