Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh marketingové komunikace pro ubytovnu Služeb Blansko, s.r.o. 

    Zezula, Radek
    Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu nedostatků marketingové komunikace Služeb Blansko, s.r.o. a snaží se najít, jak by mohly být tyto nedostatky eliminovány. K dosažení tohoto cíle využívá různých nástrojů, například ...
  • Návrh na zlepšení marketingového mixu společnosti 

    Novotný, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení marketingového mixu vybrané společnosti. První část práce pojednává o teoretických poznatcích z oblasti týkajících se marketingu a vybraných analýz. Druhá část sestává z ...