Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh lisovacího nástroje pro výrobu válcového pouzdra 

  Fiedor, Pavel
  Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru B-STG předkládá návrh tvářecího nástroje pro výrobu válcového pouzdra. Výroba zadané součásti je navržena na tři operace, při niž je provedeno rozšiřování pevným nástrojem ...
 • Návrh nástroje pro zalisování plachtových kroužků 

  Hudeček, Marek
  Práce řeší návrh nástroje pro zalisování plachtového kroužku průměru 10 mm z ocelového plechu DX51 tloušťky 0,5 mm. Kroužek je vyráběna na lisu LENA 25 C. Na základě literární studie problematiky stříhání, rozšiřování a ...
 • Návrh výroby ochranné vložky do chladiče páry 

  Kukla, Petr
  Bakalářská práce se zabývá návrhem inovace výroby vložky do chladiče páry. Součást bude vyrobena z nízkolegované oceli EN 10216-2 10CrMo9-10. Předložená práce obsahuje přehled možných způsobů výroby, kde jako nejvhodnější ...
 • Rozšiřování EU v kontextu finanční a ekonomické krize 

  Nguyen, Gary
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na rozšiřování EU v kontextu dopadů finanční a následné ekonomické krize. Celá práce je rozdělena na jednotlivé kapitoly. První kapitola představuje příčiny vzniku a dopadů uvedených krizí. ...
 • Vliv procesních podmínek a materiálu na mezní tvařitelnost zadaného dílce 

  Exnerová, Jitka
  Diplomová práce je zaměřena na rozšiřování konců trubek. V práci jsou uvedeny teoretické poznatky, které se týkají zakončeni trubek plochým lemem a kuželem. Následují experimenty provedené s vlastním materiálem a nástroji ...
 • Výroba součásti Trubka objemovým tvářením 

  Grufík, Lubomír
  Předmětem diplomové práce je návrh technologie výroby redukční části trubky. Výroba zadané součásti je na základě výpočtů a simulace navržena na jednu operaci, při níž je provedeno rozšíření i napěchování. Pro výrobu je ...
 • Zavedení inovační výroby ochranné vložky do výrobního podniku 

  Kukla, Petr
  Diplomová práce popisuje zavedení inovace výroby vložky chladiče páry do výrobního podniku. Vložka se vyrábí ve velikostech nominálního průměru DN 200 – DN 500. Materiálem je nízkolegovaná ocel EN 10216-2 10CrMo9-10. Pro ...