Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vybrané firmy 

    Pospíšilová, Pavla
    Diplomová práce obsahuje analýzu firmy stavební a bytové družstvo NOVÝ DOMOV. Jsou představeny základní analytické metody, jež jsou následně aplikovány. Na základě výsledků provedených analýz jsou navrhnuta opatření pro ...
  • Metody analýzy firmy, finanční analýza 

    Pospíšilová, Pavla
    Diplomová práce se zabývá zhodnocením současné situace společnosti NOVÝ DOMOV. Jsou zde představeny různé metody analýzy firmy a finanční analýzy, které jsou následně použity. Návrhy opatření ke zlepšení jsou odvozeny z ...