Now showing items 1-20 of 23

 • Aplikace fuzzy logiky pro vyhodnocení dodavatelů firmy 

  Bendová, Kateřina
  Diplomová práce pojednává o využití fuzzy modelu při hodnocení dodavatelů televizí. Tento model slouží k jednoduššímu a rychlejšímu rozhodování o výběru dodavatele konkrétní zakázky. Fuzzy model je vytvořen na základě ...
 • Aplikace fuzzy logiky při hodnocení dodavatelů firmy 

  Mandincová, Veronika
  Diplomová práce pojednává o využití fuzzy modelu při hodnocení stavebních firem. Tento model slouží pro jednodušší a rychlejší způsob při rozhodování, který z daných uchazečů o rekonstrukci bytového domu je nejvhodnější. ...
 • Benchmarking, nástroj podpory rozhodování managementu podniku 

  Kotková, Eva
  Předkládaná disertační práce je zaměřena na problematiku benchmarkingu, konkrétně na roli a omezení benchmarkingu jako nástroje rozhodování managementu podniku. Základním věcným záměrem práce je navrhnout metodiku provádění ...
 • Desková hra Vládci podzemí 

  Kawulok, Lukáš
  V této práci se zabývám převodem deskové hry Vládci podzemí na PC. Počítačová verze hry se bude řídit stejnými pravidly, jako desková hra. Výsledné řešení umožňuje síťovou hru, možnost uložení aktuálního stavu hry, zpětné ...
 • Matematické metody v ekonomii 

  Mairingerová, Anna
  Diplomová práce se zabývá hodnocením a výběrem dodavatelů výrobků a služeb pro společnost Momedica, s.r.o. pomocí fuzzy logiky. Výsledný fuzzy systém bude sloužit jako nástroj pro podporu rozhodování v podniku.
 • Metodika zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví 

  Doskočil, Radek
  Disertační práce řeší problematiku zjišťování bonity klienta v pojišťovnictví a je koncipována pro potřeby pojišťoven. Hlavním cílem práce je sestavení metodiky, která poskytne manažerům nástroj pro podporu rozhodování v ...
 • Možnosti použití hodnotové analýzy při výběru poskytovatele hypotečního úvěru 

  Pískatá, Petra
  Cílem této diplomové práce je nalézt nejvhodnější variantu hypotečního úvěru pro typového zájemce o úvěr. V první části je pojednáno o problematice financování vlastního bydlení, možnostech financování s pomocí úvěrů a je ...
 • Multi-agentní strategická hra s mravenci 

  Šimetka, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou koncepce a vývoje multi-agentní strategické hry hrané v reálném čase. Práce analyzuje teorii těchto her a agentních systémů a výsledky této analýzy následně zohledňuje v koncepci samotné ...
 • Návrh ekonomického informačního systému 

  Stehlík, Martin
  Diplomová práce aplikuje teoretické poznatky manažerského účetnictví do praktického podnikatelského života firmy Elektro Sochor, spol. s r. o. Obsahuje návrh vnitropodnikového ekonomického informačního systému, který je ...
 • Návrh podnikové aplikace pro podporu rozhodování s využitím VBA 

  Moravec, Josef
  Tématem bakalářské práce je využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. V mém případě je vytvořena aplikace, která slouží k vytvoření přehledů a následnému rozhodování o jednotlivých technikách. ...
 • Problematika prosazení své ceny na trhu s nemovitostmi 

  Lukele, Petra Elly
  Diplomová práce sleduje chování realitních makléřů, vlastnosti realitního trhu a jeho specifika. Sleduje prodej domů z pohledu prodejce i kupujícího. Zaměřuje se na rady pro úspěšný prodej nemovitosti a popisuje, co vše ...
 • ROLE NEINSTITUCIONALIZOVANÉHO SOUKROMÉHO KAPITÁLU V PODMÍNKÁCH NOVĚ ZAKLÁDANÝCH PODNIKŮ A JEJICH ROZVOJOVÝCH FÁZÍ 

  Skalická, Martina
  Disertační práce se zabývá charakteristikami Business Angel investorů působících v České republice a identifikuje jejich přístupy k hodnocení podnikatelských projektů. Výzkum vychází z primárních dat získaných na základě ...
 • Rozhodování spotřebitele v podmínkách rizika 

  Cetlová, Tereza
  Cílem práce je čtenářům poskytnout komplexní pohled na souběžný vývoj psychologie s ekonomií. V práci je naznačeno, jak mohou být psychologické experimenty použity pro celkové obohacení klasické teoretické ekonomie. V ...
 • Selection of adequate site location during early stages of construction project management: A multi-criteria decision analysis approach 

  Marović, Ivan; Hanák, Tomáš (IOP Publishing, 2017-09-27)
  In the management of construction projects special attention should be given to the planning as the most important phase of decision-making process. Quality decision-making based on adequate and comprehensive collaboration ...
 • Strategická hra v multi-agentním prostředí Jason 

  Vais, Roman
  Práce se zabývá umělou inteligencí využívanou v~oblasti počítačových her, zejména pak tzv. strategií v~reálném čase, a implementuje rozšíření pro jednu z~těchto her. Analyzuje možnosti využití přístupu multi-agentních ...
 • Strategie herních systémů 

  Švestka, Marek
  Obsahem této práce je reprezentace chování umělé inteligence v počítačových hrách. Cílem bylo najít vhodné metody k její interpretaci. Tato problematika byla vyřešena implementací " map", což jsou n-rozměrné matice nesoucí ...
 • Teorie prospektu: Základní principy a pojmy 

  Fojtů, Kateřina (Vysoké učení technické v Brně,Fakulta podnikatelská, 2017-12-08)
  Klasická a neoklasická ekonomická teorie považuje člověka za racionální osobu, která se rozhoduje logicky a maximalizuje svůj užitek. Co když tomu tak není? Lidé, kteří se rozhodují v reálném světě, nikdy nebudou dokonale ...
 • Umělá inteligence ve hře Bang! 

  Kolář, Vít
  Cílem této diplomové práce je vytvoření umělé inteligence do karetní hry Bang!. Obsahem této práce je kompletní popis hry Bang!, její pravidla, strategické principy používané při hraní a rozbor hry pohledu UI. Dále práce ...
 • Vicekriterialni optimalisace podniku pomoci trendů 

  Kastnerová, Petra
  Diplomová práce se zabývá vícekriteriální optimalizací a navrhuje fuzzy model pro určitý podnik. Zahrnuje podrobný popis modelu a výsledky hodnocení.
 • Využití prostředků umělé inteligence pro podporu rozhodování v podniku 

  Surynek, Jiří
  Diplomová práce se zabývá problematikou a následnou aplikací metod umělé inteligence v rozhodování podniku. Konkrétně se jedná o využití fuzzy logiky za účelem výběru nejvhodnějšího produktu splňujícího řadu parametrů. ...