Now showing items 1-4 of 4

 • Agregované ceny stavebních konstrukcí 

  Anovčín, Josef
  Pro zjednodušený výpočet ceny díla, navrhnu metodiku tvorby agregovaných položek, tak aby výpočet ceny objektu netrval déle než jednu hodinu a zároveň byla výsledná cena s co nejmenší odchylkou od realizační ceny. Správnost ...
 • Analýza nákladů stavebního objektu v důsledku variantních změn hliníkových konstrukcí 

  Múčková, Simona
  Cílem mé diplomové práce je analýza nákladů stavebního objektu v důsledku variantních změn hliníkových konstrukcí. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se řeší problematika v obecné rovině ...
 • Ceny stavebních prací na památkově chráněných objektech 

  Sýkorová, Eva
  Hlavním cílem této práce je seznámení s cenami ve stavebnictví a způsobem jejich stanovení. Dále představím vybraný památkový objekt – bývalou Zemskou porodnici v Praze známou dnes jako Porodnici u Apolináře, zaměřím se ...
 • Rekonstrukce památkově chráněných objektů 

  Oulehla, David
  Bakalářská práce se věnuje oblasti památkově chráněných objektů. Ve své práci představím 3 objekty s odlišným typem ochrany. Na základě dostupných podkladů budou vypracovány rozpočty na rekonstrukci kulturní památky v ...