Now showing items 1-5 of 5

 • Daň z nemovitostí a její vliv na rozpočet obce Starý Poddvorov 

  Kuchyňková, Michaela
  V bakalářské práci se budu věnovat dani z nemovitostí, konkrétně jejímu významu v rozpočtu obce Starý Poddvorov. Vysvětlím pojmy obec, rozpočet, daňové a nedaňové příjmy, sazby daně a rozdělím majetkové daně. V analytické ...
 • Návrh na financování investiční akce v obci Tavíkovice 

  Žilková, Veronika
  Diplomová práce pojednává o možnosti financování investiční akce obce Tavíkovice, která plánuje provést velmi nákladnou investici na průtah obcí. Na základě finanční a úvěrové analýzy bude obci předložena nabídka financování ...
 • Návrh na zlepšení hospodaření obce 

  Němeček, Josef
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením obce Březnice ve Zlínském kraji. Její část teoretická shrnuje nejpodstatnější poznatky z oblasti fungování obce, hospodaření obce a z oblasti rozpočtového určení daní. Praktická část ...
 • Odraz konkurenceschopnosti drobného maloobchodu v ekonomické situaci regionu 

  Kadla, Jiří
  Bakalářská práce analyzuje vliv daní a poplatků v drobném maloobchodě na rozpočty obcí. Práce se zabývá historií a současným stavem maloobchodu, daněmi a poplatky které platí maloobchodníci. Bakalářská práce obsahuje návrhy ...
 • Zhodnocení hospodaření dobrovolného svazku obcí 

  Kostková, Naděžda
  Bakalářská práce je zaměřena na hospodaření dobrovolného svazku obcí. V teoretické části je vymezena rozpočtová soustava a její základní pojmy, rozpočtové příjmy a výdaje. Praktická část práce se zabývá rozborem příjmové ...