Now showing items 1-2 of 2

  • Ovládání pozemního robota gesty 

    Chlud, Michal
    Bakalářská práce popisuje hlavní metody, které slouží k úspěšnému rozpoznání gest ruky pomocí běžné RGB kamery. Zabývá se jednotlivými kroky, které vedou ke klasifikaci ruky ve videosekvenci jako je segmentace vstupního ...
  • Počítačové vidění a detekce gest rukou a prstů 

    Bravenec, Tomáš
    Diplomová práce je zaměřena na detekci a rozpoznání gest rukou a prstů ve statických obrazech i video sekvencích. Práce obsahuje shrnutí několika různých přístupů k samotné detekci a také jejich výhody i nevýhody. V práci ...