Now showing items 1-10 of 10

 • Hra s ovládáním pomocí gest ruky 

  Kartous, Petr
  Tato práce je zaměřena na ovládání her pomocí gest ruky. Stěžejní částí práce je segmentace obrazu a detekce ruky v obraze. Pro segmentaci obrazu jsou použity techniky detekce kůže a odečítání pozadí s adaptivním modelem ...
 • Kreslení ve 3D pomocí Leap Motion 

  Semerák, Jakub
  Cílem této práce bylo vytvoření jednoduché aplikace pro 3D kreslení pomocí senzoru Leap Motion. Na této aplikaci byla testována efektivita interakce s rozhraním gesty oproti interakci kombinované s klávesou. Testováním ...
 • Ovládání aplikace pomocí gest 

  Lengál, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá ovládáním aplikace pro 3D modelování pomocí senzoru Microsoft Kinect. Hlavním cílem je prozkoumat možnosti a vhodnost tohoto senzoru pro rozpoznávání gest a jejich následné využití při ...
 • Ovládání počítače gestem ruky 

  Matějíčka, Miloš
  Bakalářská práce se zabývá ovládáním počítače pomocí jednoduchých gest ruky. Je zde popsán princip rozpoznávání ruky pomocí barvy pokožky, zpracování a klasifikace gest rukou. Součástí práce je implementace aplikace pro ...
 • Ovládání počítače gesty 

  Chaloupka, Jan
  Tato bakalářská práce pojednává o návrhu a implementaci jednoduchého rozhraní pro rozpoznávání gest rukou. Rozhraní slouží jako rozšíření aktuálních ovládacích prvků. Pro segmentaci gest je použit model barvy kůže, pro ...
 • Ovládání počítače pomocí gest 

  Charvát, Jaroslav
  Diplomová práce "Ovládání počítače pomocí gest" zpracovává teoretické poznatky z oblasti problematiky počítačového vidění, rozpoznávání gest a podrobněji popisuje jednotlivé metody, použité k vývoji programu. Praktickou ...
 • Promítané uživatelské rozhraní - karetní hra 

  Brestič, Tomáš
  Ve snaze o zvýšení intuitivnosti používání počítače jsou zkoumány možnosti nahrazení nutnosti práce se vstupními zařízeními uplatněním gest k jeho ovládání a stále častěji se objevují pokusy o realizaci tohoto přístupu. ...
 • Uživatelské rozhraní s využitím mobilního zařízení a kamery 

  Jelínek, Dalibor
  Tato diplomová práce se zabývá vývojem uživatelského rozhraní, které umožní ovládat mobilní zařízení bez použití rukou za pomocí kamery. Práce zahrnuje rešerši existujících řešení bezdotykového ovládání počítačových zařízení ...
 • VR interaktivní aplikace 

  Valenta, Marek
  Tento dokument se primárně zabývá popisem vývoje interaktivní aplikace pro virtuální realitu. Na začátku je popis historie VR, která sahá až do 19. století. Následuje popis zařízení, které se momentálně pro VR používají, ...
 • WiiMote jako vstupní zařízení 

  Vrana, Ondřej
  Tato práce se zabývá možnostmi využití Wii remote k ovládání počítače místo klasických vstupních  zařízení. Klade důraz na využití gest rukou jako novou alternativu zadávání příkazů počítači. Zabývá se  algoritmem "dynamické ...