Now showing items 1-2 of 2

  • Rozpoznávání izolovaných slov 

    Ondruška, Jiří
    Rozpoznávání lidské řeči v biometrických systémech je aktuální problematika, kterou se věda intenzivně zabývá. Mezi nejefektivnější metody spadá využití skrytých Markovových modelů. Při rozpoznávání izolovaných slov je ...
  • Rozpoznávání izolovaných slov 

    Vodička, Radek
    Cílem této práce je seznámení se s metodami rozpoznávání izolovaných slov. V teoretické části je osvětlení základních principů těchto metod a v praktické části je vytvořen program, který z těchto metod vychází. Pro ...