Now showing items 1-10 of 10

 • Aktivní učení s neuronovými sítěmi 

  Beneš, Štěpán
  Práce se věnuje problematice propojení aktivního učení a konvolučních neuronových sítí při rozpoznávání obrazu. Cílem je pozorovat chování vybraných strategií aktivního učení v širším spektru podmínek. Nejprve se v práci ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Vicián, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá metodami detekce a dekódování digitalizovaných dokumentů v Braillově písmu do latinky. Popisuje funkci skenerů a jejich použití pro digitalizování Braillova písma. Analyzuje různé metody ...
 • Čtečka Braillova písma 

  Mezírka, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou převodu naskenovaného Braillova dokumentu na text. Nejprve se zaměřuje na samotné Braillovo písmo a princip skenerů. Dále představuje návrh možného způsobu rozpoznávání Braillových ...
 • Hluboké neuronové sítě v rozpoznávání obrazu 

  Kozel, Michal
  Neuronové sítě momentálně dosahují nejlepších výsledků při rozeznávání řeči, obrazu a i dalších klasifikačních úloh. Tato práce popisuje základní prvky a vlastnosti neuronových sítí a způsob jejich učení. Cílem této práce ...
 • Mobilní aplikace pro automatický záznam šachové partie 

  Jiruška, Adam
  Práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení, která zaznamenává průběh šachové partie. K tomu využívá rozpoznávání obrazu z kamery zařízení, jež zpracovává. Šachové figurky jsou rozpoznávány pomocí neuronové sítě. ...
 • Monitorování chodců pomocí dronu 

  Dušek, Vladimír
  Tato práce se zabývá monitorováním lidí na videozáznamu pořízeným dronem. Detekce osob v obraze je realizována pomocí natrénovaného modelu detekční sítě RetinaNet. Každé detekované osobě je extrahován příznakový vektor ...
 • Podpora hry Krycí jména na mobilním telefonu s OS Android 

  Grossmann, Jan
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou aplikace pro podporu hraní společenské hry Krycí jména pro zařízení s operačním systémem Android. Aplikace pomáhá uživateli se strategií a usnadňuje rozhodování při podávání nápovědy. ...
 • Sdílení zkušeností v posilovaném učení 

  Mojžíš, Radek
  Cílem této práce je využít metod sdílení zkušeností při učení neuronových sítí na problém posilovaného učení. Jako testovací prostředí používám staré 2D konzolové hry, jako například space invaders nebo Phoenix. Testuji ...
 • Určování počasí podle snímků oblaků 

  Kukaň, Tomáš
  Hlavním cílem této práce bylo vytvořit aplikaci schopnou předpovědět nastávající počasí na základě fotografie oblak s využitím konvolučních neuronových sítí. V této práci jsou popsané kategorie oblak a jejich odpovídající ...
 • Vyhodnocování rozpoznávání obrazu 

  Kučerová, Pavla
  Práce se zabývá způsoby rozpoznávání obrazu a moţnostmi jejich vyhodnocování. Součástí je návrh a implementace metody porovnání vlivu předzpracování na vybrané algoritmy rozpoznávání obrazu. Metoda byla testována a posouzena ...