Now showing items 1-1 of 1

  • Vyhledávání graffiti tagů podle podobnosti 

    Semerák, Vojtěch
    Graffiti tag si lze představit jako podpis jeho autora. Tato práce zkoumá využití metod rozpoznávání podpisů v rámci prevence a potírání graffiti vandalismu. Taktéž jsou analyzovány rozdíly mezi podpisy a graffiti tagy.