Now showing items 1-2 of 2

  • Dynamický dekodér pro rozpoznávání řeči 

    Veselý, Michal
    Výstupem této práce je funkční a značně optimalizovaná implementace dynamického dekodéru, která funguje na principu dynamického generování rozpoznávací sítě a dekódování modifikovaným algoritmem Token Passing. Implementované ...
  • Finite State Grammars and Language Models for Automatic Speech Recognition 

    Beneš, Karel
    Tato práce se zabývá transformací bezkontextových gramatik na váhované konečně stavové převodníky. Je vybrána podmnožina bezkontextových gramatik, kterou lze tranformovat přesně. Je představen test, zda daná gramatika ...