Now showing items 1-4 of 4

 • Algoritmy pro rozpoznávání pojmenovaných entit 

  Winter, Luca
  Cieľom práce je zistiť, ktorý algoritmus je schopný najlepšie rozpoznávať pomenované entity v emailových správach. V teoretickej časti práce sú popísané existujúce nástroje v tejto oblasti. Praktická časť obsahuje návrh ...
 • Komunikační agent pro informace o Brně 

  Jurkovič, Juraj
  Cieľom tejto práce je preskúmať a následne aplikovať techniky a technické riešenia pri vývoji informačných agentov. Práca sa zameriava na riešenia jednotlivých podproblémov pomocou existujúcich systémov, prepojenie týchto ...
 • Porovnávání anotačních nástrojů 

  Prexta, Dávid
  Táto práca sa zaoberá problematikou porovnávania anotačných nástrojov pri práci s rozličnými dátovými sadami a získaním výsledkov porovnávania použiteľných pre vylepšenie znalostnej bázy anotátorov. V práci sú analyzované ...
 • Příprava vyhodnocovací sady pro složité problémy rozpoznávání a zjednoznačňování pojmenovaných entit pomocí crowdsourcingu 

  Pastorek, Peter
  Práca sa zaoberá prípravou vyhodnocovacej sady pre problémy rozpoznávania a zjednoznačňovania pomenovaných entít. Vyhodnocovacia sada je výsledkom automatizovaného spracovania a crowdsourcingu. Vyhodnocovacia sada môže byť ...