Now showing items 1-5 of 5

 • Identifikace osob ve videozáznamu z kvadrokoptéry 

  Mojžiš, Tomáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá bude schopná rozpoznávať ľudí podľa tváre na základe vytvorenej databázy zo záznamov z drona. Databáza pozostáva z fotografií osôb, ktoré sa majú na videu identifikovať. ...
 • Metody extrakce charakteristických rysů obličeje 

  Adamček, Ľubomír
  Tvár je dlhodobo jedna z najatraktívnejších dostupných biometrií človeka pre jej ľahké a pohodlné nasnímanie. Využitie je široké - od bezpečnosti, cez monitorovanie až po zábavný priemysel. Táto práca predstavuje doménu ...
 • Raspberry Pi: inteligentní dveřní kukátko 

  Miček, Adam
  Cieľom tejto záverečnej práce je vytvorenie funkčného prototypu inteligentného priezoru (tzv. inteligentného video vrátnika) na platforme Raspberry Pi 3B+, ktorý bude umožňovať rozpoznávanie osôb na základe ich tváre, ...
 • Raspberry Pi: programování v prostředí Matlab/Simulink 

  Dadej, Vincent
  Táto diplomová práca sa zaoberá programovaním v prostredí Matlab pre platformu Raspberry Pi 3. Za účelom predvedenia sú spracované dve úlohy pre Raspberry Pi, ktoré využívajú dostupný hardware, kameru. Prvou je detegovanie ...
 • Rozpoznání obličeje na ESP32 s využitím existujícího frameworku 

  Mušinka, Martin
  Na technológiu rozpoznávania tváre je v poslednej dobe kladený dôraz vzhľadom na jej široké spektrum využitia. Jedná sa o jednu s viacerých biometrických metód no jej výhoda spočíva v bezkontaktnom procese. V tejto práci ...