Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace vybraných energetických jevů 

    Kochánek, Martin
    Tato bakalářská práce se zabývá problematikou provozu rozptýlených zdrojů elektrické energie v elektrické síti, možností využití virtuální elektrárny a inteligentních distribučních sítí. Cílem této práce je sestavení modelu ...
  • Vliv rozptýlené výroby na kvalitu elektrické energie 

    Kružík, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá připojováním rozptýlených zdrojů do elektrické sítě a jejich vlivem na kvalitu elektrické energie. Cílem práce je sestavit jednoduchý dynamický model větrné elektrárny a model jednoduché sítě. ...