Now showing items 1-5 of 5

 • Monitoring částečných výbojů a jejich minimalizace v rozváděči UG ZS1 

  Bajánek, Tomáš
  Bakalárska práca sa zaoberá čiastkovými výbojmi v rozvádzači ABB UniGear ZS1. Práca sa zaoberá teoretickým rozborom vzniku čiastkových výbojov, popisom parametrov a možnosťami merania čiastkových výbojov. Zaoberá sa popisom ...
 • Návrh rozváděčového systému 

  Róža, Štefan
  Práca popisuje postup návrhu rozvodne nízkeho napätia (nn) vychádzajúceho zo zadanej schémy zapojenia. V prvej časti návrhu rozvodne nn sa práca zaoberá úpravou zadanej schémy zapojenia a jej analýzou potrebnou pre ...
 • Návrh sledovacího zařízení napěťových přístrojových transformátorů pro potřeby servisu 

  Marčok, Samuel
  Témou bakalárskej práce sú prístrojové transformátory a vývoj monitorovacieho zariadenia pre účely servisu. Teoretickému základu prístrojových transformátorov je venovaná úvodná kapitola práce. Tá zároveň pojednáva o ...
 • Návrh transformační stanice pro vyvedení výkonu z kogenerační jednotky 

  Pastorek, Jaroslav
  Diplomová práca sa zaoberá problematikou návrhu transformačnej stanice pre vyvedenie výkonu z kogeneračnej jednotky o elektrickom výkone do 1 MW. V práci je vypracovaný postup navrhovania jednotlivých zariadení ako je ...
 • Výrobní logistika 

  Olej, Tomáš
  Predkladaná práca sa zaoberá problematikou výroby a výrobnej logistiky nízkonapäťových rozvádzačov konštruovaných firmou ProCS, s.r.o.. Ciežom práce je vypracovať a vyhodnotiť návrh pre racionalizáciu výrobného a montážneho ...