Now showing items 1-4 of 4

 • Klasifikace zubů na 3D polygonálním modelu čelisti 

  Hulík, Rostislav
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací řešení klasifikace zubů na polygonálním modelu otisku čelisti. Postupně v ní popisuji možnosti procházení a reprezentace polygonálního modelu v paměti počítače, detekci roviny ...
 • Obraz jako výšková mapa 

  Zahrádka, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování obrazu. Konkrétněji se zaměřuje na oblast segmentace obrazu. Shrnuje a popisuje zejména ty segmentační metody a techniky, které chápou obraz jako výškovou mapu. Součástí ...
 • Segmentace obrazů magnetické rezonance 

  Hanák, Pavel
  The aim of the study was based on magnetic resonance images to create a program for detection of gray and white matter by using different segmentation algorithms. First, using a selection of basic techniques, then application ...
 • Zaměření hranice rozvodí u lokality Rakovecké údolí 

  Háva, Lukáš
  Cílem bakalářské práce je vyšetření hranice rozvodí Rakoveckého a Jedovnického potoka. Práce ukazuje chronologický postup od teoretické přípravy, získání podkladů, rekognoskace bodových polí v zájmovém území, terénního ...