Now showing items 1-20 of 76

 • Analýza regionu a jeho rozvojové strategie 

  Lukeš, Jakub
  V této diplomové práci se řeší problematika konkurenceschopnosti regionů. V teoretické části je vymezen kraj, jako hlavní aktér regionálního rozvoje, a možnosti financování. V praktické části je popsán a charakterizován ...
 • Analýza územního plánu města Náchod - nové trendy 

  Černý, Patrik
  Cílem této bakalářské práce je nastínit historický vývoj města Náchod. Dále seznámení s novými trendy územního plánování a jejich vlivem na město. Rozbor současného územního plánu města Náchod a provedení SWOT analýzy. ...
 • Aplikace inovované metodiky plánování rozvoje přenosové soustavy 

  Vrábel, Radek
  Tato diplomová práce se věnuje novému přístupu k plánování rozvoje přenosové soustavy. Pro uvedení do problematiky jsou na začátku teoretické části práce představeny současné způsoby plánování rozvoje přenosové soustavy. ...
 • Implementování současných evropských principů řešení veřejného prostoru do českých měst 

  Černý, Patrik
  Cílem této diplomové práce je definovat současný veřejný prostor města a představit jeho hlavní prvky a charakteristiky, dále zásady plánování veřejného prostoru a typy veřejných aktivit občana ve městě. Práce se zaměřuje ...
 • Kohoutovice - městská část tří center 

  Formánková, Anna
  Práce v úvodní části stručně nastiňuje historický i současný vývoj městské části Kohoutovice z hlediska historických událostí a urbanistického rozvoje. Následně se však práce zaměřuje na podrobnou analýzu tří potenciálních ...
 • Komunikace v budování technické infrastruktury pro rozvoj regionů 

  Řeháková, Adéla
  Diplomová práce „Komunikace v budování technické infrastruktury pro rozvoj regionů“ se zabývá komunikací vedení obce s občany, stavem technické infrastruktury v obcích a rozvojem regionů. V teoretické části jsou vysvětleny ...
 • Kreativita v rozvoji pracovníka a organizace 

  Heroutová, Marie
  Cílem této diplomové práce je zhodnotit aktuální předpoklady pro rozvoj kreativity členů obchodního týmu společnosti Nilfisk-Advance, s.r.o. a na základě tohoto poznání doporučit určité metody pro zlepšení výkonnosti ...
 • Legislativní a daňové bariéry rozvoje malých a středních firem 

  Svirák, Pavel
  Na začátku 21. století je stále zřejmější, že tržní ekonomické systémy, které se ve světě prosadily a prosazují jako víceméně univerzální ekonomický model, jsou z velké části založeny na dobře fungující oblasti malého a ...
 • Metody rozvoje technického myšlení a jejich využití ve stavebním podniku 

  Vagundová-Drgáčová, Linda
  Diplomová práce se zabývá otázkou metod technického myšlení a uplatnění na stavební podnik. Cílem práce je zjistit, jaký pohled má stavební podnik na možnost rozvoje technického myšlení. Závěry obsahují možná doporučení, ...
 • Město ve městě/ „Blok Trnitá“ 

  Moráviková, Patrícia
  Moderná odpoveď na otázku ako má vyzerať nadštandardný polyfunkčný dom v Jižním centre Brna v 21. storočí. Prvotriedny mestský komfort bývania v zeleni na nábreží rieky Svratky neďaleko centra mesta s výbornou dopravnou ...
 • Model vzdělávání uživatelů v oblasti IT 

  Drdlová, Světlana
  V této diplomové práci je provedena analýza vstupních znalostí zaměstnanců a analýza obchodní společnosti, která působí v oblasti vzdělávání IT. Na základě této analýzy je vytvořen model vzdělávání, který má zvýšit efektivitu ...
 • Možnosti rozvoje a zajištění bezpečnosti dálkově řízených letadel (RPAS) v ČR 

  Habrnal, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje a zajištěním bezpečnosti dálkově řízených letadel (RPAS) v ČR. Práce je rozdělena do 3 hlavních částí: legislativní, technické a bezpečnostní. V legislativní části najdeme ...
 • Návrh efektivnějšího využití lidského potenciálu v organizaci 

  Bučková, Kristína
  Diplomová práce se věnuje problematice efektivního a kvalitního využití lidského potenciálu ve vybrané organizaci. Jedná se především o identifikaci potřeby zavedení komplexního systému hodnocení zaměstnanců, sestavení ...
 • Návrh konkureční strategie firmy 

  Števanka, Ladislav
  Diplomová práce analyzuje současný stav malé firmy zabývající se prodejem sportovního zboží. Zkoumá působení vnějšího prostředí na firmu a analyzuje vnitřní prostředí. Definuje strategické cíle firmy, obsahuje návrh ...
 • Návrh na zlepšení vzdělávacího systému operátorů mobilních společností 

  Kučera, Jiří
  Diplomová práce se zabývá oblasti vzdělávání zaměstnanců mobilních operátorů a faktory, které s tímto tématem souvisejí. Na základě analýzy dané firmy obsahuje návrh na zlepšení aktuální situace a následnou eliminaci rizik, ...
 • Návrh opatření pro rozvoj managementu firmy 

  Kos, Václav
  Diplomová práce analyzuje soukromou stavební společnost KOS Consult s.r.o, konkrétně způsob její dosavadní pracovní činnosti, zejména pak fungování managementu ve firmě. Jsou zpracovány jednotlivé ekonomické analýzy a na ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro rozvoj podniku 

  Pešlová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje společnosti, v oblasti poskytujících služeb, ve spojitosti rozšíření podniku o doplňkovou službu PCO (pult centralizované ochrany). Stěžejním faktem pro zavedení této služby ...
 • Návrh rozvoje malé firmy v lesnictví 

  Půčková, Lenka
  Diplomová práce se zabývá analýzou malé firmy podnikající v oblasti lesnictví a na základě této analýzy navrhuje strategické cíle, které jsou nezbytné pro další růst a rozvoj firmy. V práci jsou určeny jednotlivé způsoby ...
 • Návrh rozvoje manažera 

  Prášek, Ondřej
  Cílem mé bakalářské práce je stanovit návrh, jak by se měl manažer rozvíjet, na jaké schopnosti je potřeba klást důraz v různých fázích jeho rozvoje a jaké jsou klíčové stránky správného manažera. Teoretická část práce se ...
 • Návrh rozvoje mikropodniku 

  Sedláček, Vít
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace společnosti Eurookna František Sedláček. Jde o kompletní posouzení veškerých důležitých vlivů z vnějšího i vnitřního prostředí. Výsledky jsou následně shrnuty prostřednictvím ...