Now showing items 1-20 of 35

 • Elektronický obchod firmy 

  Elčknerová, Lenka
  Tato diplomová práce se zabývá rozšířením a zkvalitněním působení firmy na poli internetového prodeje, jak na velkoobchodní, tak na maloobchodní úrovni. Řeší dílčí cíle celého projektu, a to například analyzování současného ...
 • Možnosti rozvoje malé obchodní firmy 

  Berková, Hana
  Diplomová práce „Možnosti rozvoje malé obchodní firmy“ analyzuje problémy, které souvisejí s možnostmi rozvoje společnosti s ručením omezeným. Obsahuje návrh strategie firmy, která povede stávající firmu k prosperitě a ...
 • Návrh podnikatelského záměru 

  Stříž, Martin
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje podniku Martina Stříže, který se orientuje na vydávání knih a na další tiskové produkty. Na základě zjištění současného stavu a určení cíle, kterého by mělo být ...
 • Návrh podnikatelského záměru - zahradnictví 

  Kresa, Ondřej
  Bakalářská práce má za cíl vypracovat podnikatelský záměr na rozšíření firmy Zahradnictví Šárka. Je v ní analyzována současná struktura a stav hospodaření firmy a návrh vedoucí k rozvoji firmy v letech 2009 až 2012. Podstatou ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro další rozvoj firmy 

  Mrkal, Tomáš
  Bakalářská práce je návrhem rozvoje firmy Svovaltrend s.r.o., která se zabývá stavební činností, se specializací na renovaci objektů a staveb. Návrh reaguje na současnou ekonomickou situaci a také na mezery na trhu daného ...
 • Návrh podnikatelského záměru pro rozvoj firmy 

  Kučerová, Martina
  Cílem této bakalářské práce je vytvořit návrh pro rozvoj malé firmy GARANT TRADING s. r. o., která se zabývá prodejem svářečské, čistící a zahradní techniky a pořádáním odborných svařovacích kurzů. Práce je strukturována ...
 • Návrh projektu pro rozvoj firmy 

  Matušková, Lucie
  Bakalářská práce je zaměřena na návrh projektu rozvoje výrobní firmy s efektivním využitím dřevěného odpadu ve městě Znojmě, a to přímo ve společnosti Dřevotvar, výrobní družstvo Znojmo. Návrh reaguje na současnou ekonomickou ...
 • Návrh rozvoje marketingových činností firmy 

  Šimčíková, Daniela
  Předmětem této bakalářské práce je návrh rozvoje marketingových činností firmy. Pro tento účel byla vybrána firma ORGING, a.s. Práce obsahuje teoretické poznatky a analýzu firmy. Na základě analýzy jsou navrženy konkrétní ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hladiš, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce je problematika vypracování podnikatelského záměru za účelem rozvoje firmy. Práce je zaměřena na inovaci v oblasti marketingu a nabídce zboží pro zákazníky. V teoretické části práce jsou uvedeny ...
 • Podnikatelský záměr 

  Pekárková, Ivana
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy B&S Laguna s.r.o., která vyrábí a prodává bazény, sauny a vířivé vany. Cílem je na základě finanční analýzy posoudit možnost otevření nové pobočky, případně záměr zamítnout.
 • Podnikatelský záměr 

  Jeřábková, Veronika
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování podnikatelského záměru pro reálnou, již existující firmu INJETON PLAST, s. r. o.. Měla by sloužit nejen jako závěrečná diplomová práce, ale rovněž jako podklad a podpůrný materiál ...
 • Podnikatelský záměr 

  Procházka, Jaroslav
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku vypracování podnikatelského záměru rozvoje společnosti Vinium. První část mé práce obsahuje teoretické poznatky, které využiji pro analýzu současné situace v části druhé. Předmětem ...
 • Podnikatelský záměr 

  Elčknerová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem rozvoje firmy, která provozuje velkoobchod a maloobchod s obuví. Řeší dílčí cíl v rámci tohoto podnikatelského záměru, a to změnu právní formy podnikání z fyzické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Hubálková, Zuzana
  Předmětem této práce je vytvoření reálného podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj firmy Hanácké železárny a pérovny, a.s. Práce zahrnuje teoretický popis podnikatelského záměru a jeho obsahu, následuje ...
 • Podnikatelský záměr 

  Gajdoš, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou společností pro zavedení nových produktů a služeb. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrhy na zavedení nových produktů. Obsahuje zlepšení marketingové podpory prodeje. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Novotná, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá zpracováním investičního záměru pro firmu Bachl, spol. s.r.o. Předmětem je rozšíření výroby balících folií a s tím související výstavba nové výrobní haly, kde bude umístěn výrobní stroj Extruder. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Svobodová, Petra
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh podnikatelského záměru, který bude využit k realizaci investičního projektu pro již existující společnost. Práce vychází ze základních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bezděková, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru, který bude sloužit managementu společnosti jako podklad pro realizaci zavedení zcela ojedinělé služby. V teoretické části se zabývám problematikou malých a ...
 • Podnikatelský záměr - rozšíření firmy 

  Tylich, Zbyněk
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření podnikatelského plánu rozvoje společnosti Sezako Přerov s.r.o. V teoretické části se nacházejí informace o tvorbě podnikatelského záměru. Práce dále obsahuje analýzu současného ...
 • Podnikatelský záměr - Rozšíření společnosti Metgas s.r.o. 

  Hakl, Lukáš
  Bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměrem firmy Metgas s.r.o., která se specializuje na diagnostiku, servis a opravy kogeneračních jednotek a záložních zdrojů elektrické energie včetně dodávek náhradních dílů. Cílem ...