Now showing items 1-2 of 2

  • Kulturní centrum Brno 

    Pitáková, Martina
    Z dříve vypracované studie v předmětu AG33, vznikla následující bakalářská práce, která tuto studii dále rozvádí do stupně Dokumentace pro stavební povolení a Dokumentace pro provedení stavby. Téma práce má název Kulturní ...
  • Zlepšení a rozvíjení leadershipu a týmové práce 

    Stejskal, Radek
    Cílem bakalářské práce „Rozvíjení a zkvalitnění leadershipu a týmové práce“ je na základě praktických a teoretických poznatků podat návrhy na zlepšení metod leadershipu u firmy Alticor. Skládá se ze tří částí. První část ...