Now showing items 1-3 of 3

 • Studie rozvoje podnikání při zabezpečení služeb zákazníkům 

  Wenigová, Anna
  Předkládaná diplomová práce se věnuje studii rozvoje podnikání společnosti AZ KLIMA a.s. se zaměřením na marketing a služby. Teoretická část definuje základní pojmy související s podnikáním a marketingem. Informace jsou ...
 • Studie řízení rozvoje podnikání v obchodní organizaci 

  Maršálek, Lukáš
  Tato bakalářská práce je zaměřena na posouzení stávajícího stavu a možnosti zlepšení a zajištění rozvoje činností podnikání týkajících se obchodu a služeb k zajištění spokojenosti zákazníků v anonymní společnosti. V práci ...
 • Studie řízení rozvoje podnikání v obchodní organizaci 

  Matula, Jan
  Tato bakalářská práce je zaměřena na sestavení návrhu pro společnost AAA COLOR s.r.o., který má za cíl zajistit rozvoj činností podnikání se zaměřením na obchod a služby ke spokojenosti zákazníků. Je zde popis možného ...