Now showing items 1-20 of 31

 • Informační strategie firmy 

  Hrabčak, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá navržením informační strategie společnosti. Na základě analýzy současného stavu společnosti a jeho okolí byla navržena informační strategie dalšího rozvoje s využitím nejnovějších trendů v rámci ...
 • Návrh na rozšíření portfolia služeb společnosti Grantech s.r.o. působící v oblasti dotačního poradenství 

  Vobůrka, Petr
  Diplomová práce se zabývá návrhem rozšíření portfolia služeb společnosti GRANTECH s.r.o. Je rozdělena do tří hlavních částí. První část práce se zaměřuje na teoretická východiska. Jsou zde detailně popsány vybrané metody, ...
 • Návrh podnikatelského plánu a strategie rozvoje podniku 

  Hliničan, Marek
  Predmetom tejto diplomovej práce je vypracovanie podnikateľského zámeru pre založenie malej firmy podnikajúcej v oblasti informačných technológií. V teoretickej časti práce sú obsiahnuté teoretické východiská práce a ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj Krematoria Hustopeče s.r.o 

  Hanák, Mirek
  Tato bakalářská práce je zaměřena na vypracování podnikatelského plánu pro rozvoj podniku Krematorium Hustopeče s.r.o. Zabývá se analýzou současného stavu firmy a analýzou jejího prostředí. Hlavním cílem práce je návrh na ...
 • Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby 

  Příkazský, Petr
  Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., využívající nalezení podnikatelské příležitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vaďura, Tomáš
  Diplomová práce představuje rozvíjející se developerskou společnost DOMOPLAN, s.r.o. a na pozadí výstavby a realizace developerského projektu Rezidence Kopečná je vytyčen hlavní cíl práce, kterým je rozvoj - rozšíření ...
 • Podnikatelský záměr 

  Šenkýřová, Iva
  Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování podnikatelského záměru, který bude využit pro rozvoj podniku Pneuservis Holíková. Práce se zabývá teoretickým popisem podnikatelského záměru a jeho obsahu, pokračuje zhodnocením ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Balga, Petra
  Tato bakalářská práce pojednává o podnikatelském záměru. Vychází z nalezení podnikatelské příležitosti. Analyzuje potřeby nově založeného vinařství CROY, zabývající se výrobou a prodejem vína. Návrh podnikatelského záměru ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Janík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti Algora spol. s r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh celkového řešení rozvoje společnosti a zlepšení jejího ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Souček, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá navržením podnikatelského záměru rozvoje společnosti. Na základě analýzy současného stavu podniku a jeho okolí byla navržena strategie dalšího rozvoje. Jedná se o komplexní řešení, které by mělo ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Skácel, Petr
  Diplomová práce se zabývá analýzou problému současného stavu firmy IVANA ČECHOVÁ. Úvodní část je věnována charakteristice zkoumaného podniku a je doplněna o teoretická východiska práce. Praktická část je zaměřena na analýzu ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Hykš, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti ADAGMA s.r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh komplexního řešení, rozvoje a zlepšení postavení společnosti, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Dusík, Jakub
  Má bakalářská práce se zabývá společností CORA MANAGEMENT s. r. o., její analýzou a návrhem dalšího rozvoje. Společnost se zabývá poskytováním služeb v oblasti úklidu a správy nemovitostí. Bakalářská práce obsahuje analýzu ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje firmy 

  Kliment, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou problémů současného stavu společnosti NTC s.r.o. a jejího okolí. Na základě zjištěných skutečností obsahuje návrh komplexního řešení, rozvoje a zlepšení postavení společnosti, který ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podnikání 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem k vytvoření podnikatelského záměru rozvoje podnikání. Analyzuje současný stav podnikatelského subjektu a na základě současného stavu je vypracován návrh na zlepšení situace. Především se jedná ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podnikání 

  Kuncová, Kateřina
  Bakalářská práce je návrhem k vytvoření podnikatelského záměru rozvoje podnikání. Analyzuje současný stav podnikatelského subjektu a na základě současného stavu je vypracován návrh na zlepšení situace. Především se jedná ...
 • Přístupy ke zvyšování inovační výkonnosti výrobních podniků 

  Žižlavský, Ondřej
  Inovace jsou hlavním prvkem zvyšování efektivity podniku a jeho rozvoje. Dizertační práce se snaží metodicky definovat hlavní přínosy rozvoje inovačního potenciálu podniku a navrhnout přístupy ke zvyšování efektivity ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Rauschová, Lenka
  Cílem diplomové práce je na základě kritické analýzy navrhnout rozvoj malé firmy. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy potřebné ke zpracování analytické a návrhové části. V analytické části je provedena analýza ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Fiedler, Viktor
  Tato bakalářská práce pojednává o možnostech a směrech rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. ...
 • Rozvoj malé firmy 

  Fiedler, Viktor
  Předmětem bakalářská práce je analýza možností a směru rozvoje malé firmy. Popisuje strukturu malého podniku a problematiku jeho rozvoje. Analyzuje současnou ekonomickou, finanční a obchodní situaci vně i uvnitř podniku. ...