Now showing items 1-7 of 7

 • Návrh expanze na zahraniční trh 

  Jelínek, Dominik
  Hlavním cílem této diplomové práce je na základě analýzy současného stavu formulovat návrh expanze podnikatelského subjektu na zahraniční trh. Teoretická část shrnuje nejnovější poznatky z literatury v oblasti strategického ...
 • Návrh na posílení firemních faktorů z pohledu hodnotové nabídky a zákaznických segmentů u vybrané společnosti 

  Beránek, Jan
  Diplomová práce se zabývá evaluací faktorů vybrané společnosti ovlivňujících její hodnotovou nabídku v aktuálním tržním prostředí. První teoretická část popisuje východiska vymezující relevantní firemní faktory, proces ...
 • Návrh podnikatelského plánu 

  Jurášková, Martina
  Cílem bakalářské práce je vytvoření návrhu podnikatelského záměru rozvoje společnosti. V první části je obsažen teoretický úvod do problematiky, základní pojmy, metody a informace. Druhá část se zabývá stávajícím stavem ...
 • Návrh rozvoje malého českého výrobce transformátorů a ostatních vinutých dílů 

  Čermák, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem rozvoje společnosti ELEKTROKOV,a.s.ZNOJMO, a to konkrétně jejího závodu Elektro, která působí v oblasti výroby transformátorů, tlumivek, svářecích kleští a ostatních vinutých dílů. ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Grosová, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru rozvoje malé stavební společnosti. Na základě teoretických východisek zhodnocuje současný stav společnosti, popisuje problémy a následně navrhuje řešení, ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje společnosti 

  Růžičková, Aneta
  Tato bakalářská práce se zabývá podnikatelským záměr rozvoje podniku. Bakalářská práce je rozdělena na tři hlavní části. První část se zabývá vysvětlením základních pojmů jako je strukturu podnikatelského plánu a podnikání. ...
 • Projekt logistické koncepce se zaměřením na distribuci 

  Žamberská, Šárka
  Diplomová práce se zabývá návrhem logistické koncepce ve společnosti ROMEX s.r.o. V teoretické části jsou podrobně popsány východiska a základní pojmy dané problematiky. Současným stavem procesů a průběhem zakázky ve ...