Now showing items 1-7 of 7

 • Application of Branding Concepts for Development of Competitiveness 

  Tesařová, Mariana
  Předložená diplomová práce je zaměřena na aplikaci konceptů značky sloužící k rozvoji konkurenceschopnosti produktu instituce vysokoškolského vzdělávání, konkrétně studijního oboru “Entrepreneurship and Small Business ...
 • Branding Strategy of Company for the Czech Market Entry 

  Šoukal, Michal
  Diplomová práce je zaměřena vstupní strategii značky Virtika na český trh. Za účelem dosažení tohoto cíle author zkoumal literaturu zaměřenou na metodiku značky od Ko Floora a koncept Brand Prizm. V analytické části byly ...
 • Rozvoj značky v pojišťovně 

  Taťáková, Zuzana
  Předložená diplomová práce je zaměřená na použití konceptů a strategie značky sloužící k rozvoji značky Pojišťovny České Spořitelny a.s.., Vienna Insurance Group. Základem jsou teorie marketingových guru Ko Floora, Kapferera, ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Laníková, Dana
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky zvoleného podniku, kterým je olomoucká cukrárna a kavárna Zmrzlinárium Café Centro, která se specializuje na výrobu a prodej zmrzliny. Na základě teoretických ...
 • Strategický rozvoj značky 

  Slámová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje značky vybraného podniku, kterým je výrobna s rozvozem pizzy a burgerů Comics Pizza & Burgers v Brně. Práce je rozdělena do tří částí. V teoretické části práce jsou vymezena ...
 • Strategie budování značky podniku 

  Kružík, Jiří
  Diplomová práce se zabývá postupy budování značky maloobchodního řetězce se sportovním vybavením Decathlon. V práci jsou identifikovány vhodné teoretické koncepty pro rozvoj značky a pro identifikaci konkurence. Na základě ...
 • Využití konceptů rozvoje značky pro posílení konkurenceschopnosti banky 

  Bělovská, Lucie
  Diplomová práce je zaměřena na využití konceptů rozvoje značky Air Bank pro posílení konkurenceschopnosti banky. Na základě teoretických poznatků a metodiky dle Ko Floora je zhodnocena stávající situace společnosti. Následně ...