Now showing items 1-2 of 2

  • Regulace veřejného osvětlení 

    Kořenek, Jan
    Tato bakalářská práce se v teoretické části zabývá obecně vznikem světla, jeho vlastnostmi a světelně technickými veličinami. Také jsou zde charakterizovány v praxi nejčastěji používané světelné zdroje při regulaci veřejného ...
  • Účinnost přeměny elektrické energie na světlo u současných světelných zdrojů 

    Krbal, Michal
    Cílem této práce je informovat čtenáře o současném stavu vývoje světelných zdrojů, nových technologiích a o dosažených parametrech s těmito zdroji. Text práce je převážně zaměřen do popisu účinnosti přeměny elektrické ...