Now showing items 1-3 of 3

 • Automatizace procesu svařování HSS v prostředí JE 

  Charvátová, Eliška
  Bakalářská práce srovnává ruční a mechanizovaný způsob svařování při výrobě heterogenního svarového spoje. Vzorky byly svařeny z austenitických a feriticko-perlitických základních materiálů za použití stejného typu ...
 • Oprava TS trubek parogenerátoru ručním svařováním 

  Zeman, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá opravou teplosměnných trubek parogenerátoru Jaderné elektrárny Dukovany. Vady v materiálu kolektoru parogenerátoru byly takového rozsahu, že bylo nutné přistoupit k ruční opravě pracovníky uvnitř ...
 • Výroba domácího grilu 

  Blahák, Radek
  Práce se zabývá výrobou domácího grilu z vyřazené zásobní tlakové nádoby domácí vodárny z nelegované oceli jakosti 11 373. Práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. Teoretická část se věnuje studii v oblasti ...