Now showing items 1-3 of 3

 • Design akumulátorového vysavače 

  Novotný, Jan
  Předmětem práce je návrh akumulátorového vysavače. V práci se zabývám historickou, technickou a designérskou analýzou, které jsou součástí řešeršní části. Samotnému návrhu se věnuji po stránce tvarové, konstrukční, ergonomické ...
 • Design akumulátorového vysavače 

  Jašová, Berta
  Předmětem této bakalářské práce je návrh designu příručního vysavače pro domácnosti. Text popisuje postup vývoje návrhu od analýzy historie vysavačů a současných trendů v jejich designu přes technické požadavky vysavače ...
 • Design ručního vysavače 

  Vlasák, František
  Předmětem této bakalářské práce je návrh ručního vysavače. V této práci se zabývám analýzou historie, technologie a designu, dále pak ergonomickým, konstrukčním a tvarovým řešením mého návrhu. Cílem je vytvořit návrh, který ...