Now showing items 1-4 of 4

 • Porovnání švédského a amerického konceptu návrhu směsí s CRmB 

  Puda, Adam
  Tato práce se zabývá porovnáním dvou návrhových konceptů pro výrobu asfaltových směsí s použitím pojiva modifikovaného pryžovým granulátem. Návrhové koncepty pocházejí ze Švédska a USA. V teoretické části jsou stanoveny ...
 • Recyklace plastů 

  Lasota, Ondřej
  Plasty se díky svým vlastnostem jako je pevnost, trvanlivost, univerzálnost a relativně nízká cena těší velké oblibě. Neustále se zvyšujícím množstvím přispívají ke vzniku odpadů. Nejčastějším způsobem likvidace odpadů je ...
 • Srovnání zkoušky penetrace jehlou a penetrace kuželem asfaltů modifikovaných pryžovým granulátem 

  Sychra, Martin
  V bakalářské práci jsou určeny výsledky laboratorních vlastností asfaltů modifikovaných pryžovými granuláty (dynamická viskozita, penetrace jehlou, penetrace kuželem, bod měknutí, resilience a vratná duktilita) a popsány ...
 • Vliv obsahu pojiva na vlastnosti asfaltové směsi s CRmB 

  Sychra, Martin
  V diplomové práci je navržena a vyrobena asfaltová směs BBTM 5 A s asfaltem modifikovaným pryžovým granulátem (CRmB). Na této asfaltové směsi je určen vliv obsahu CRmB na nízkoteplotní vlastnosti, moduly tuhosti a únavu ...