Now showing items 1-6 of 10

 • Dokonalost 

  Daneková, Petra
  V mojej záverečnej práci sa zaoberám témou hendikepu, postihnutia a inakosti. Akákoľvek inakosť vyvoláva v spoločnosti strach, strach z nevedomosti. Byť zdravým, „normálnym“, znamená predpoklad plnohodnotného života moderného ...
 • Koncepční návrh rukavice pro virtuální realitu 

  Kožík, Tomáš
  Táto bakalárska práca sa venuje oblasti ovládania virtuálnej reality rukavicami so zapojením hmatového vnemu. Takto vytvorený ovládací prvok umožní uživateľovi lepšie odhalovať chyby v prototypovej časti konštrukčných projektov.
 • Rukavice se senzory ohybu 

  Findejsová, Anna
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací rukavice se senzory ohybu. Tato práce shrnuje problematiku odporových senzorů, popisuje jejich princip a využití. Poté se zabývá stručným popisem anatomie horní končetiny a ...
 • Testování tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna 

  Pidrová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá testováním tepelných vlastností rukavic pomocí tepelného manekýna. V první části je uvedena rešerše vztahující se k dané problematice, společně s odvozením výpočetního vztahu použitého pro měření. ...
 • Vliv vlhkosti materiálu na tepelné vlastnosti rukavic 

  Gawlasová, Žaneta
  Diplomová práce je zaměřena na posouzení vlivu vlhkosti materiálu na tepelné vlastnosti rukavic. První část práce je tvořena rešerší témat souvisejících s danou problematikou a zároveň jsou definovány a odvozeny výpočetní ...
 • Zařízení pro měření tepelného odporu rukavic 

  Pelikán, Jakub
  Tato práce řeší dnes již zcela běžnou problematiku ochrany zdraví při práci. Konkrétně ochranu lidské ruky při práci v extrémně chladném prostředí. Jedná se o rozbor materiálu vhodného pro sestavení umělé ruky, schopné ...