Now showing items 1-2 of 2

  • Navrhování konstrukcí s FRP výztuží 

    Januš, Ondřej
    Práce se zabývá problematikou návrhu konstrukcí s FRP výztuží. Je zde zpracován postup návrhu průřezu s FRP výztuží namáhaného ohybovým momentem a posouvající silou na mezní stav únosnosti podle daných norem a směrnic. Při ...
  • Rešerše možností výpočtového modelování arteriálních výdutí 

    Pavlica, Ondřej
    Bakalářská práce je zaměřena na popis obecných vlastností a dělení aneurysmat (výdutí tepen), predikci jejich ruptury a analýzu možností, jak může přispět výpočtové modelování deformačně napěťových stavů ve stěně aneurysmatu, ...