Now showing items 1-5 of 5

 • Extrakce vybraných flavonoidů bezu černého pro potravinářské účely 

  Grulichová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá stanovením množství rutinu a kvercetinu v listech a ve větvičkách různých druhů bezu černého. Zjištěné hodnoty byly porovnány s významnými zdroji těchto látek. Pro získání látek z rostlinné ...
 • Možnosti stanovení vybraných flavonoidů 

  Smělá, Margita
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem vybraných flavonoidů: apigeninu, kvercetinu, luteolinu, kaempferolu, rutinu a myricetinu a možnostmi jejich stanovení. V úvodní části jsou popsány charakteristické vlastnosti ...
 • Obsah rutinu v odpadním biologickém materiálu z výsadeb bezu černého 

  Boháčová, Hana
  Tato práce je zaměřena na stanovení koncentrace rutinu ve větvičkách bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část podává přehled o vlastnostech, výskytu a využití černého bezu v lidovém léčitelství, medicíně a ...
 • Obsah rutinu ve vybraných odrůdách bezu černého 

  Píšťková, Magdalena
  Náplní diplomové práce bylo stanovení obsahu rutinu ve větvičkách a listech devatenácti odrůd bezu černého (Sambucus nigra L.) kapalinovou chromatografií. Dále bylo provedeno měření rutinu v jeho významných zdrojích, routě ...
 • Stanovení rutinu v plodech bezu černého 

  Kaňová, Kateřina
  Tato práce je zaměřena na stanovení koncentrace rutinu v plodech bezu černého (Sambucus nigra L.). Teoretická část podává přehled o vlastnostech, výskytu a využití černého bezu v lidovém léčitelství, medicíně a potravinářství. ...