Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika zpracování signálů v reálném čase 

    Nepovím, Pavel
    Cílem diplomové práce je seznámit čtenáře s diskrétní Fourierovou transformací DFT a jejím zavedením při spektrální analýze diskrétních signálů. Dále pak popisuje efektivní výpočet DFT pomocí algoritmu rychlé Fourierovy ...