Now showing items 1-11 of 11

 • Nákup franchisy: založení provozovny McDonald's 

  Janová, Lucie
  Předmětem této diplomové práce je vytvořit podnikatelský záměr na zřízení pobočky McDonald´s formou franchisy. První část práce je zaměřena na teorii této problematiky. V analytické části za pomoci několika analýz bude ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik a rozvoj společnosti 

  Krhut, Jan
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského záměru pro založení pojízdného baru. Jedná se o specifický bar kombinující prvky rychlého občerstvení a klasického baru. Práce je složena ze tří částí. Teoretická část bude ...
 • Návrh podnikatelského plánu pro vznik společnosti 

  Trtík, Lukáš
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského plánu pro podnik rozvoz rychlého občerstvení. Teoretická část práce vychází z odborné literatury. Analytická část se zabývá převážně analýzou prostředí. Ve ...
 • Návrh podnikatelského záměru - Založení palačinkárny 

  Brabencová, Lucie
  Bakalářská práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení palačinkárny. Jedná se o oblast rychlého občerstvení, pro kterou je typická malá prodejní plocha, specifický, úzce zaměřený sortiment a vysoká fluktuace ...
 • Podnikatelský plán pro založení malého podniku v oblasti gastronomie 

  Vavrisová, Lenka
  Předmětem diplomové práce je sestavení podnikatelského záměru na vytvoření zcela nového podnikatelského subjektu působícího v oblasti rychlého občerstvení (gastronomie). Práce vychází z předpokladu tržní mezery v této ...
 • Podnikatelský plán pro založení prodejny s rychlým občerstvením 

  Klimánková, Marina
  Bakalářská práce se zabývá založením nového podniku v oblasti pohostinství, konkrétně provozovny rychlého občerstvení. Pracuje se zde s analýzou současné situace na trhu, identifikují se příležitosti a možná rizika podnikání. ...
 • Podnikatelský záměr 

  Kloiberová, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá zpracováním podnikatelského plánu pro malé nově vznikající sportovně-informační centrum na Jihu Čech. Plán vychází z provedených analýz a obsahuje vymezenou oblast podnikaní, marketingový ...
 • Podnikatelský záměr - otevření restaurace rychlého občerstvení 

  Šifra, Radovan
  Tématem této bakalářské práce je vytvoření podnikatelského plánu pro založení malého moderního restauračního zařízení rychlého občerstvení s originálním sortimentem kvalitních pokrmů. V práci je řešeno využití mezery na ...
 • Podnikatelský záměr – otevření restaurace rychlého občerstvení 

  Koranda, Michael
  Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření malého restauračního zařízení se sortimentem teplých pokrmů určených k odnosu ssebou – tzv. „take-away“. V této práci je řešeno financování projektu, analýza konkurenčního prostředí, ...
 • Posouzení a implementace informačního systému 

  Stáňa, Ondřej
  Tato diplomová práce popisuje postup návrhu implementace informačního systému do konkrétní živnosti. Zavedení systému povede k lepší efektivitě práce a zlepšení služeb zákazníkům.
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Stáňa, Ondřej
  Tato bakalářská práce analyzuje přípravu na návrh a zavedení informačního systému do konkrétní živnosti. Zavedení systému povede k lepší efektivitě práce a zlepšení služeb zákazníkům.