Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský plán rozvoje firmy v oblasti dřevovýroby 

    Příkazský, Petr
    Tato práce pojednává o podnikatelském plánu rozvoje firmy K&M, s.r.o., využívající nalezení podnikatelské příležitosti v oblasti zemědělské prvovýroby, konkrétně v pěstování a následném zpracování rychlerostoucích dřevin. ...
  • Produkce a energetické využívání rychlerostoucích dřevin 

    Šebela, Jakub
    Cílem bakalářské práce je vypracování rešerše na téma produkce a energetické využívání rychlerostoucích dřevin. Dále provést souhrnnou energetickou bilanci produkce rychlerostoucích dřevin. V první části se práce zabývá ...