Now showing items 1-11 of 11

 • Bytový dům U Vojanky – stavebně technologická příprava 

  Andres, Josef
  Obsahem této práce je stavebně technologický projekt bytového domu U Vojanky v Praze. Novostavba bytového domu je složena ze dvou částí vzájemně propojených spojovacím krčkem. Autor se zabývá hlavními technologickými etapami ...
 • Korečkové elevátory 

  Žák, Zdeněk
  Tato rešeršní bakalářská práce pojednává o dopravních zařízeních využívajících jako hlavní dopravní element koreček. Pro upřesnění se jedná o zařízení typu elevátor, dopravník, rypadlo a bagr, včetně příslušných firem ...
 • Návrh malého podkopového zařízení 

  Vorlíček, Vít
  Cílem bakalářské práce je návrh malého podkopového zařízení pro traktor a agregací do tříbodového závěsného systému s maximální trhací sílou alespoň 20 KN. Tato práce je rozdělena do šesti kapitol a postupně se zabývá ...
 • Pásové podvozky 

  Bartoníček, Richard
  Bakalářská práce představuje základní přehled konstrukčních variant pásových podvozků. V druhé části jsou pak uvedeny příklady použití pásových podvozků ve stavebnictví a lesních a zemědělských aplikacích.
 • Podvozky pásových rypadel a dozerů 

  Hampl, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá rozborem pásových podvozků rypadel a dozerů. V první části jsou definovány základní informace o pásových rypadlech a dozerech. Druhá část je věnována rozboru současné koncepce pásového ...
 • Přídavná pracovní zařízení a nářadí pro stroje pro zemní práce 

  Švrček, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá průzkumem v současné době vyráběných a prodávaných doplň-kových zařízení ke stavebním strojům, konkrétně k nakladačům a rypadlům. Bakalářská práce má formu kritické rešerše mající za úkol vytvořit ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici 

  Rozumek, Jakub
  Tématem mé diplomové práce je stavebně technologický projekt bytového domu ve Strážnici. Jedná se o studii realizace hlavních technologických etap objektu SO- 01 Bytový dům, projektu zařízení staveniště, návrhu strojní ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby polyfunkčního domu lokalita Nová Nitra 

  Malý, Filip
  Obsahem této diplomové práce je stavebně technologický projekt výstavby polyfunkčního domu lokalita Nová Nitra na Slovensku. Jednotlivé body osnovy projektu, které jsou v diplomové práci řešeny, lze rozdělit do dílčích ...
 • Studie strojů pro letní údržbu komunikací 

  Hradil, Martin
  Tato bakalářská práce rešeršního typu je rozdělena do několika částí. Věnuje se rozboru strojů na údržbu a opravy okolí silničních komunikací v letním období, tj. fréz, sekaček, mulčovačů a rypadel. Zabývá se popisem jejich ...
 • Úprava kolového rypadla pro práci na železničním svršku 

  Dohnal, Roman
  Práce pojednává o konstrukčním návrhu nakolejovacích adaptérů, které jsou součástí dvoucestného podvozku rypadla. Obsažena je pevnostní analýza pomocí výpočtu metodou konečných prvků a zhodnocení výsledků. Na základě výpočtů ...
 • Viladům v Humpolci - stavebně technologický projekt 

  Březina, Vojtěch
  Práce obsahuje stavebně technologický projekt bytového domu Viladům Humpolec. Bytový dům má pět nadzemních podlaží s deseti bytovými jednotkami. V prvním nadzemí se nachází garáže a provozovna se samostatným vstupem. Autor ...