Now showing items 1-10 of 10

 • Areál sportovního jezdeckého klubu v obci Tereziny Dary 

  Vitík, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh areálu sportovního jezdeckého klubu v obci Tereziny Dary formou projektové dokumentace. Areál bude sloužit pro komfortní ustájení menšího počtu koní se zázemím pro jejich vrcholovou přípravu ...
 • Bytový dům 

  Potoč, Ivan
  Předmětem bakalářské práce je návrh a projektová dokumentace bytového domu v Brně, v městské časti Líšeň. Jedná se o budovu s 4 nadzemními a 1 podzemním podlažím. Celkově budova obsahuje 8 bytů, 2 na každém nadzemním ...
 • Novostavba farního kostela v Brně-Líšni 

  Jurák, Vítězslav
  Diplomová práce s názvem „Novostavba farního kostela v Brně-Líšni“ je zpracována jako dokumentace pro provedení stavby. Jedná se o jeden objekt umístěný ve svahu. Tvoří tak jedno nadzemní a jedno částečně podzemní podlaží. ...
 • Penzion s hipoterapií 

  Zdražilová, Barbora
  Předmětem zpracování diplomové práce bylo vyhotovit prováděcí projektovou dokumentaci stavby penzionu s hipoterapií ve Veselí nad Moravou. Jedná se o zpracování dokumentace penzionu o dvou nadzemních podlažích a objektu ...
 • Polyfunkční dům 

  Bulíček, Jakub
  Diplomová práce (POLYFUNKČNÍ DŮM) byla zpracována na úrovni projektové dokumentace. Tématem diplomové práce je projekt polyfunkčního domu s kancelářemi, tenisovým klubem a kavárnou. Projektovaný objekt by se měl nacházet ...
 • Rodinný dům s ordinací 

  Vitík, Jan
  Projekt řeší návrh rodinného domu s ordinací zubního lékaře. Úroveň zpracování architektonické a stavebně technické části odpovídá rozsahu dokumentace pro provedení stavby s úpravami dle zadání bakalářské práce.
 • Rodinný dům s rehabilitačním centrem 

  Jurutková, Zuzana
  Tato bakalářské práce řeší novostavbu rodinného domu s provozovnou – s rehabilitačním centrem. Objekt je částečně podsklepený. V suterénu se nachází garáž a jiné místnosti technického rázu. V prvním nadzemním podlaží se ...
 • Sportovní centrum 

  Vančura, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh sportovního centra. Jedná se o návrh samostatně stojícího objektu s prostory pro horolezeckou stěnu, saunu, masážní místnost, prostory pro fitness, spinning a jógu. Součástí je také bar ...
 • Stavebně technologický projekt Domova seniorů Pržno 

  Machala, Jan
  Tato diplomová práce řeší realizaci zamýšleného projektu, který se týká rekonstrukce stávajícího objektu nákupního střediska a pohostinství. Vestavbou prostoru atria, přístavbou venkovních teras a nástavbou druhého nadzemního ...
 • Vybrané části stavebně technologického projektu - Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy 

  Mihal, Marek
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologické řešení hlavního stavebního objektu biotechnologického a biomedicínského centra ve Vestci. Cílem práce je navrhnout časové, technické a technologické postupy výstavby. ...