Now showing items 1-2 of 2

  • Metody dolování v grafech a jejich využití v prostředí IS pro historiky 

    Kapavík, Radim
    Tato diplomová práce představuje návrh a implementaci webového informačního systému pro historiky (Elektronická encyklopedie historie) s datovým modelem založeným na sémantické síti a několika nástrojů umožňujících analýzy ...
  • Metody reprezentace znalostí 

    Verbík, Josef
    Práce pojednává o metodách reprezentace znalostí v expertních systémech. V práci jsou charakterizovány expertní systémy a jejich historie. Dále jsou popsány jednotlivé druhy expertních systémů a jeho části. Hned za tímto ...