Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace síťového přepínače pomocí neuronové sítě 

    Lýsek, Jiří
    Tato diplomová práce se zabývá řešením problému prioritního síťového přepínače, jehož model byl vytvořen v prostředí C++. Úloha optimálního přepínání je řešena pomocí několika umělých neuronových sítí, které jsou popsány, ...