Now showing items 1-2 of 2

  • Simulace toroidních cívek v Ansoft Maxwell 3D 

    Daněk, Michal
    Diplomová práce je zaměřena na simulaci elektromagnetického pole v programu Ansoft Maxwell 3D, který pro simulaci elektromagnetických polí využívá metodu konečných prvků. Nejprve je uveden postup tvorby geometrického modelu ...
  • Výpočet a optimalizace reluktančního momentu synchronního servomotoru 

    Kroupa, Martin
    Tato práce je zaměřena na návrh modelu a simulaci známého synchronního servomotoru s třiceti permanentními magnety nalepenými na rotoru v programu Ansoft Maxwell 14. Úkolem bylo zjistit reluktanční moment, který motor při ...