Now showing items 1-8 of 8

 • Emulátor koncových prvků inteligentní domácnosti 

  Brychtová, Hana
  Tato práce popisuje návrh a implementaci aplikace s grafickým rozhraním emulující činnost koncových zařízení systému inteligentní domácnosti. Tato zařízení slouží k měření veličin a ovládání spínačů. Aplikace je řešena ...
 • Java EE Organizér - modul kalendář 

  Kovář, Jan
  Tato práce pojednává o analýze stávajících organizérů a přístupů, které jsou s těmito aplikacemi spojeny. Další část práce popisuje model třívrstvé architektury a její části. Jsou zde také popisovány některé základní ...
 • Java EE Organizér - modul úkoly 

  Černý, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou aplikací pro orgranizaci času a kontaktů. Obsahuje analýzu stávajících řešení, používaných architektur a stručnou charakteristiku konkrétních aplikací. Práce se také zabývá tvorbou ...
 • Multiplayer karetní hry žolíky 

  Marek, Lukáš
  Tato bakalářská práce popisuje návrh a implementaci karetní hry žolíky. Hra je navržena jako klient-server aplikace. Uživatelé se připojí na server a mají možnost přidat se k již vytvořené hře nebo si založit vlastní hru. ...
 • Server pro inteligentní domácnost 

  Blaho, Matúš
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací aplikace serveru pro systém inteligentní domácnosti, která slouží na komunikaci se vstupním bodem  domácnosti. Návrh a implementace se soustředí zejména na optimalizaci výkonu. ...
 • Síťová aplikace hry kanasta 

  Němeček, Patrik
  Tato práce popisuje analýzu, návrh, implementaci a testování síťové aplikace hry Kanasta. Jde o karetní hru pro 2 až 4 hráče, kde hráči spolu hrají po síti. V této práci je popsán a použit model klient/server, síťové ...
 • Síťová aplikace pro karetní hru Magic: The Gathering 

  Stonavský, Jakub
  V této práci je popsán návrh a implementace on-line hry dle sběratelské karetní hry Magic: The Gathering. Jedná se o aplikaci typu klient-server implementovánu v jazyce C++ s použitím Qt frameworku. Také jsou v této práci ...
 • Titulkovací nástroj pro běžící přednášku 

  Pokorný, Filip
  Tato práce se zabývá řešením problému Poradenského centra Alfons, který se týká jím poskytované služby, a to simultánního přepisu pro sluchově hendikepované studenty. Na základě pravidelné docházky do centra jsem provedl ...