Now showing items 1-2 of 2

  • Rozšíření implementace FTP v knihovně libcurl 

    Raiskup, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá rozšířením implementace protokolu FTP v multiprotokolové knihovně libcurl. Toto rozšíření se týká možnosti stahování sady souborů z FTP, které jsou dány vzorkem obsahujícím zástupné znaky ...
  • Základní vlastnosti síťových protokolů a komunikačních technik 

    Cigánek, Josef
    Diplomová práce je zaměřena na základní vlastnosti síťový protokolů. Hlavním úkolem je vytvořit laboratorní úlohy, které se zabývají základními vlastnostmi síťových protokolů a komunikačních technik, spolu s~podrobnými ...