Now showing items 1-20 of 22

 • Aplikace metodiky Projektového managementu na projektu v podniku 

  Salaj, Tomáš
  Diplomová práce řeší projekt výstavby parkovacího domu s komerčními prostory Rychtářka v Plzni, jenž je realizován formou spolupráce veřejného a soukromého sektoru. Zabývá se efektivní aplikací metod projektového managementu ...
 • Návrh projektu a aplikace metodiky projektového managementu ve společnosti Sportobchod.cz 

  Šulák, Marek
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu modernizace síťové infrastruktury včetně zařízení do sítě připojených. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. V práci je analyzován současný stav společnosti ...
 • Návrh projektu implementace elektronického obchodu ve společnosti 

  Pírková, Hana
  Diplomová práce vytváří návrh projektu pro implementaci elektronického obchodu ve vybrané společnosti s využitím nástrojů a metodik projektového managementu. Na základě analýz podnikového prostředí a klíčových teoretických ...
 • Návrh projektu výrobní linky se vzdálenou kontrolou 

  Samoilyk, Ievgen
  Diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení výrobní linky se vzdálenou kontrolou ve společnosti, jejímž předmětem podnikání je výroba a prodej makové náplně různých druhů. Specifikuje základní pojmy a metody ...
 • Organizace stavební zakázky 

  Korych, Tomáš
  Předmětem této bakalářské práce je organizace stavební zakázky s využitím nástrojů projektového řízení. Konkrétně se blíže věnuje fázi plánování procesu výstavby. Celý dokument je dělen do dvou základních částí, které se ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Boudná, Helena
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánování průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Škarka, Jan
  Bakalářská práce ukazuje a vysvětluje základní pojmy, které se používají v oblasti systému plánování projektu výstavby. Úkolem této bakalářské práce je seznámení s konkrétními způsoby a postupy plánování průběhu projektu ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Deufnerová, Veronika
  Bakalářská práce se věnuje problematice systému plánování projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami plánovaní průběhu projektu výstavby ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Klec, Martin
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému plánování průběhu výstavby. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy plánování průběhu projektu ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Beránek, Jan
  Bakalářská práce se věnuje plánování průběhu projektu výstavby a vysvětluje jeho základní pojmy, které s ním s jsou spojeny. V teoretické části se zabývá druhy plánů projektu a jejich získáním, časovým plánováním a nástroji ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Kočíbová, Markéta
  Práce se zaměřuje na vysvětlení základních pojmů v oblasti plánování, rozdělení druhů plánování projektu a na techniky a metody využívané v současné době. Cílem bakalářské práce je se obeznámit s konkrétními nástroji ...
 • Plánování průběhu projektu výstavby 

  Jedlička, Jan
  Bakalářská práce popisuje základní pojmy a principy plánování průběhu projektu výstavby. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami a postupy plánování průběhu projektu výstavby a schopnosti jejich aplikace na ...
 • Plánování stavební zakázky zhotovitelem 

  Nováková, Jolana
  Diplomová práce se zabývá plánováním stavební zakázky z pohledu zhotovitele. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy projektového řízení. Dále jsou popsány metody a principy používané při řízení projektu výstavby ...
 • Plánování zdrojů projektu výstavby 

  Hála, Jakub
  Bakalářská práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému plánování zdrojů a nákladů projektu. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami a postupy plánování zdrojů ...
 • Podnikatelský plán 

  Slouka, Petr
  V diplomové práci je zpracován podklad pro podnikatelský plán projektu – prodeje nemovitosti. Výsledkem je zhodnocení silných, slabých stránek projektu a zpracování finanční a časové analýzy. Součástí této práce je i návrh ...
 • Příprava realizace bytového domu v Brně - Modřicích 

  Růžička, Radek
  Diplomová práce se zabývá spodní a vrchní hrubou stavbou bytového domu. Obsahuje technickou zprávu, širší vztahy dopravních tras, studii realizaci hlavních technologických etap, technickou zprávu zařízení staveniště, návrh ...
 • Řízení projektu výstavby 

  Hašek, Jiří
  Bakalářská práce se věnuje problematice řízení projektu výstavby a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Úkolem této práce je seznámení se základními metodami řízení projektu výstavby a jejich aplikace ...
 • Řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele 

  Dvořák, Filip
  Diplomová práce se věnuje a současně vysvětluje základní pojmy, které se týkají oblasti systému řízení projektu výstavby stavebního celku z pohledu dodavatele. Cílem této práce je seznámení s konkrétními principy, metodami ...
 • Využití metod časového plánování při řízení projektu výstavby 

  Titzová, Eva
  Bakalářská práce se věnuje využití metod časového plánování při výstavbě projektu a vysvětluje základní pojmy, které se této oblasti týkají. Cílem bakalářské práce je seznámení se základními metodami časového plánování. ...
 • Využití metod časového plánování při řízení projektu výstavby 

  Dymáček, Jakub
  Bakalářská práce se zaměřuje na využití metod časového plánování pří řízení projektu a vysvětluje základní principy, které se této oblasti týkají. Cílem této práce je aplikace a následné porovnání těchto metod na praktickém ...