Now showing items 1-3 of 3

 • Možnosti vytvoření mračna bodů a síťového modelu místa dopravní nehody z fotografií 

  Mojžyšek, Tomáš
  Předmětem této závěrečné práce je vytvoření mračna bodů a z něj pak vytvoření síťového modelu zvolených křižovatek a jejich aplikace v soudně-inženýrské praxi. V první části práce je popsána metodika sběru dat a postup ...
 • Optimalizace investic 

  Bujnovský, Daniel
  Tato práce se zaměřuje na popis dvou optimalizačních modelů - síťového a Markowitzova portfolio modelu, jejich vzájemné propojení a aplikaci na dopravní problémy. Cílem praktické části je popis těchto problémů přiblížit ...
 • Rozptylové studie pro logistické modely 

  Dvořáček, Jan
  Předložená diplomová práce se zabývá možnostmi využití metod matematického modelování šíření emisí ze stacionárních zdrojů jako potenciálního nástroje pro přípravu dat pro komplexní logistické úlohy. V tomto případě je ...